Ανακοίνωση 24 Σεπτεμβρίου 2011 – Προκήρυξη ΕκλογώνΑνακοίνωση 24 Σεπτεμβρίου 2011 – Προκήρυξη Εκλογών 3


Ο «Όμιλος Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Κύπρου» και  το «Φοιτητικό Παράρτημα ΙΕΕΕ Πανεπιστημίου Κύπρου» προκηρύσσουν εκλογές για το ακαδημαϊκό 2011/2012 με σκοπό την σύσταση νέου διοικητικού συμβουλίου και για τις δύο οντότητες.

Τα συμβούλια θα είναι πενταμελές και θα απαρτίζονται από τα ακόλουθα αξιώματα:

 1. Πρόεδρος
 2. Αντιπρόεδρος
 3. Γραμματέας
 4. Ταμίας
 5. Μέλος

Δικαίωμα συμμετοχής σαν υποψήφιοι στα συμβούλια έχουν οι ακόλουθοι:

 • Για τον «Όμιλο Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Κύπρου» έχουν το δικαίωμα όλα τα εγγεγραμμένα του μέλη τα οποία θα φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012.
 • Για το «Φοιτητικό Παράρτημα ΙΕΕΕ Πανεπιστημίου Κύπρου» έχουν το δικαίωμα όλα τα εγγεγραμμένα του φοιτητικά μέλη.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της εκάστοτε οντότητας.

 

Δικαίωμα εγγραφής στις οντότητες αυτές έχουν οι ακόλουθοι:

 • Στον «Όμιλο Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Κύπρου» έχουν όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που θα φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012 με αποστολή e-mail ενδιαφέροντος στο ieee@bytefreaks.net.
 • Στο «Φοιτητικό Παράρτημα ΙΕΕΕ Πανεπιστημίου Κύπρου» έχουν όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που θα φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012 μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού http://www.ieee.org.

Οι εκλογές θα γίνουν στις 5 Οκτόβρη στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Αγλαντζία και η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας είναι 3 Οκτοβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή απορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ ieee@bytefreaks.net ή μέσω της ιστοσελίδας μας http://ieee.bytefreaks.net.Ο «Όμιλος Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Κύπρου» και  το «Φοιτητικό Παράρτημα ΙΕΕΕ Πανεπιστημίου Κύπρου» προκηρύσσουν εκλογές για το ακαδημαϊκό 2011/2012 με σκοπό την σύσταση νέου διοικητικού συμβουλίου και για τις δύο οντότητες.

Τα συμβούλια θα είναι πενταμελές και θα απαρτίζονται από τα ακόλουθα αξιώματα:

 1. Πρόεδρος
 2. Αντιπρόεδρος
 3. Γραμματέας
 4. Ταμίας
 5. Μέλος

Δικαίωμα συμμετοχής σαν υποψήφιοι στα συμβούλια έχουν οι ακόλουθοι:

 • Για τον «Όμιλο Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Κύπρου» έχουν το δικαίωμα όλα τα εγγεγραμμένα του μέλη τα οποία θα φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012.
 • Για το «Φοιτητικό Παράρτημα ΙΕΕΕ Πανεπιστημίου Κύπρου» έχουν το δικαίωμα όλα τα εγγεγραμμένα του φοιτητικά μέλη.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της εκάστοτε οντότητας.

 

Δικαίωμα εγγραφής στις οντότητες αυτές έχουν οι ακόλουθοι:

 • Στον «Όμιλο Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Κύπρου» έχουν όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που θα φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012 με αποστολή e-mail ενδιαφέροντος στο ieee@bytefreaks.net.
 • Στο «Φοιτητικό Παράρτημα ΙΕΕΕ Πανεπιστημίου Κύπρου» έχουν όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που θα φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012 μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού http://www.ieee.org.

Οι εκλογές θα γίνουν στις 5 Οκτόβρη στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Αγλαντζία και η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας είναι 3 Οκτοβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή απορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ ieee@bytefreaks.net ή μέσω της ιστοσελίδας μας http://ieee.bytefreaks.net.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 thoughts on “Ανακοίνωση 24 Σεπτεμβρίου 2011 – Προκήρυξη ΕκλογώνΑνακοίνωση 24 Σεπτεμβρίου 2011 – Προκήρυξη Εκλογών