Σεμινάριο Ομίλου Πληροφορικής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: Linux


Ο Όμιλος Πληροφορικής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών διοργανώνει σεμινάριο αυτή την τετάρτη (24 Σεπ – 19:30) με θέμα τα Linux.

Ομιλητές θα είναι ο κ. Χρυσάνθου Γρηγόρης και ο κ. Θεόδοτος Ανδρέου της κοινότητας ubuntucy.org

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν είναι τα εξής:

  1. Εισαγωγή/Ιστορία του Linux και του Ελεύθερου Λογισμικού
  2. Επιστημονικές/Ακαδημαϊκές Εφαρμογές
    (Με έμφαση στα Μαθηματικά/Ηλεκτρολογία)
  3. Εργαλεία Κονσόλας (grep, sed, awk και άλλα)

Θα υπάρχει φαΐ (πίτσες) στο χώρο της παρουσίασης.

Χορηγοί Εκδήλωσης
Φοιτητικό Παράρτημα ΙΕΕΕ (Πανεπιστημίου Κύπρου)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *