Διαγωνισμός Προγραμματισμού ΙΕΕΕ xtreme 2008!


Προκήρυξη διαγωνισμού Προγραμματισμού για την επιλογή ομάδων που θα αντιπροσωπεύσουν το Πανεπιστήμιο Κύπρου στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Προγραμματισμού IEEE xtreme 2008.

Στις 26 Φεβρουαρίου 2008 προκηρύχθηκε εσωτερικός διαγωνισμός από το συμβούλιο του φοιτιτητικού παραρτήματος ΙΕΕΕ  για την δημιουργία της αντιπροσωπευτικής μας ομάδας.


Συνημμένο το κείμενο της προκήρυξης.

 

 


Ευχαριστούμε,
Διοικητικό Συμβούλιο Φοιτιτητικού Παραρτήματος ΙΕΕΕ

Υπενθύμιση:
Αποτελέσματα Περσινού Διαγωνισμού:

Student Branch Team Region Total Points

  1.  Universidad Politecnica de Catalunya Team 1 R8 829
  2.  SUNY Stony Brook University Team 1 R1 691
  3. University of Cyprus DMT Team 1 R8 674
  4.  Eindhoven University Team 1 R8 664
  5.  University of Zagreb FER2 Team 2 R8 617
  6.  Ecole Polytechnic of Montreal IEEE Poly Team 1 R7 601
  7.  University of California-Berkeley Berkeley Coderz Team 1 R6 598
  8.  University of Zagreb FER1 Team 1 R8 596
  9.  Bangladesh University of Engineering and Technology BUET xC33d Team 1 R10 582
  10.  University of Cyprus 56k Team 3 R8 573

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *