Αποτέλεσματα του 2ου Παγκόσμιου Διαγωνισμού Προγραμματισμού IEEE Xtreme


Στο Διαγωνισμό Προγραμματισμού IEEE Xtreme 2008 συμμετείχαν 130 ομάδες φοιτητών από 31 χώρες.

Οι πρώτες 10 ομάδες είναι:

Student Branch Team Region Total Points
University of North Texas knapsackers at UNT R5 1270.25
Carnegie Mellon University-Qatar Qatarpillars R8 983
University of Cyprus DMT R8 931.5
University of California-San Diego Bagpipe lubricators R6 903.75
Jacobs University Bremen Bucuresti X3 R8 895
Sharif University of Technology Diamond R8 864.7
University of Florida UF 1 R3 890.7
Universidad Politecnica de Catalunya Telecom BCN R8 841.5
Jacobs University Bremen KenLee R8 840.3
Bilkent University l Caspian R8 832.2

Άλλα αποτελέσματα:

Team Name: DMT – 3rd – 931.5points
Team Name: adHoc NAL – 13th – 707 points
Team Name 56k – 31st – 322 points
Team Name: Raving Rabbits – 43rd – 190 points
Team Name: TRIAD – 47th – 170 points

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *